Maketa Luke Beograd

El. pošta Štampa PDF

Ivana Petruševski master projekat, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu – diplomske akademske studije.

Površ kontinualnog toka preseka – rheotomic surface. Aktivnosti kao magneti, atraktori u javnom prostoru formiraju polja koja su neophodna za te aktivnosti u odnosu na broj ljudi koji okupljaju (intenzitet aktivnosti). Linije, putanje, prostori koje se formiraju kao uticaj atraktora, magneta i kretanja ljudi ka okolnim sadržajima u prostoru su linije magnetnog polja i ekvipotencijalne linije. Određenom translacijom formiraju se modifikovani helikoidi sa centrima rotacije u tački atraktora što omogućava konstantnu šetnju kroz nivoe nastale ljuske, javnog prostora, komunikaciju između nivoa susednih, već postojećih, bivši industrijski, a sada poslovnih objekata metalci.

Javni prostor ima karakteter prostora za performanse. Sastoji se od piknik zone sa scenom, bioskop pod otvorenim nebom, nadkriveni bioskop, otvoreni amfiteatar, nadkriveni amfiteatar, kafe, soba za sastanke, dva vidikovca. Objekat koristi temperaturne razlike vode reke koja se nalazi u blizini i temperature vazduha, te se na taj način stvara mikro klima i javni prostor sa produženom sezonom. Ovo omogućava korišćenje prostora za različite kulturne manifestacije i domaćeg i svetskog karaktera u većem godišnjem periodu. Konstrukcijski, U profili su primarna konstrukcija, po potrebi u odnosu na raspone se uvedi sekundarna i tercijarana konstrukcija L profili. Ovi nosači nose sendvič panele, laki polistirol beton sa ferocementom kao završni sloj.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!