Restauracija Čukur česme u Beogradu

El. pošta Štampa PDF

Ni sanjali nismo, uživajući u skeniranju ovog divnog spomenika i izvanredne skulptre Simeona Roksandića, da ćemo doći u situaciju da učestvujemo u njegovoj restauraciji. Svima je poznato da su 21. Maja 2010 godine, bezdušne, maloumne a verovatno i gladne jedinke ljudskog roda odvalile sa spomenika bronzanu skulpturu dečaka Save Petrovića, razbili je na 22dela + delovi koji nisu nađeni i prodali je otpadu. Zahvaljujući energičnoj akciji Policije delovi su pronađeni i tada ljudi iz zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, na čelu sa direktorkom g.đom mr. Grozdanić Milicom profesionalno, odmah reaguju i posao restauracije tenderski dodeljuju Centralnom institutu za restauraciju. U institutu rade veliki profesionalci, predvođeni direktorkom Dr. Milom Popović-Živančivić, ljudi školovani širom sveta i znalci svojih profesija i novih tehnologija. Zahvaljujući njima naša firma „3D svet” je zajedno sa umetničkom livnicom „Kuzman” iz Smedereva, vlasništvo vajara, virtuoza za livenje i obradu livova i velikiog poznavaoca bronzanih legura, Zorana Kuzmanovića, dobila posao na restauraciji ovog spomenika.

Pronađeni delovi skulpture, doneti su u umetničku livnicu gde je počela restauracija. Delovi su oprani,sortirani i počelo je njihovo isprvljanje. Svi su imali velika oštećenja jer su razbijani verovatno velikim čekićem. Materijal je dobio velike deformacije što je iziskovalo veliko znanje i umeće Zorana Kuzmanovića da se izbori sa ovakvim očtećenjima. Tada smo mu mi dali  3d fajl u .stl extenziji i on je na CNC mašini napravio u stiroduru 1:1 model skulpture dečaka, koji mu je dosta pomogao u sklapanju delova. Kada su svi postojeći delovi sklopljeni, ustanovili smo oblike delova koji fale i odprintali ih u 3D printeru. Nedoststajala je leva potkolenica, deo stomaka i do podesta na kome je ležao mali Sava. Na tom delu podesta pisalo je ime beogradske livnice Đorđević, koja je 1922 godine izlila spomenik. Kada smo radili skeniranje veoma podrobno smo skulpturu obradili fotografski, tako da smo imali podatke o livnici. Sa odprintanih delova  je u livnici skinut otisak i izliveni su u bronzi delovi koji su ugrađeni u skulpturu. Ovo je izuzetan primer kako se može koristiti nova 3d tehnologija u restauraciji kulturne baštine, njenog arhiviranja na digitalni način i primenjivati u livačkim radionicama.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!