Skeniranje fajl CNC mašina

El. pošta Štampa PDF

Na ovom primeru pokazaćemo kako napraviti identičan komad, veoma lako, veći ili manji. Skenirali smo štit sa grba Srbije. U softveru smo sredili fajl skena i pretvorivši ga u STEP extenziju exportovali ga u softver CNC mašine gde smo daljim radom pripremili CNC mašinu za rad. Skeniranjem smo poskidali sve mere sa komada i dalje u programu možemo te podatke menjati, možemo veoma lako praviti veće ili manje komade, procentualno smanjivati ili povećavati komad koji radimo. Takođe možemo vrlo lako raditi i redizajn postojećeg proizvoda. To je veoma značajno u industriji koja svakim danom primenjuje nove tehnologije i ubrzava proces proizvodnje.Skeniraniranom predmetu uradimo reverzni inženjering i u istom programu napravimo izmene nekih detalja i dobiemo drugačiji ,sličan proizvod.Primer: Skeniramo zadnji deo automobila i od limuzine napravimo karavan.

Opširnije...