Katamaran

El. pošta Štampa PDF

Grupa srpskih stručnjaka, poznavalaca konstrukcije plovila i entuzijasta započela je izradu prototipa katamarana, plovila sa dva tabana koje povezuje most i može služiti raznim namenama. Pozvali su nas da izvršimo premeravanje do sada uradjenog, da bi mogli da nastave sa izradom. Kada smo obradili 3D fajl svi smo se iznenadili kako je taban, sa obzirom na njegovu veliku dužinu, precizno urađen. Ovaj 3D fajl će služiti za uzimanje tačnih mera sa urađenog dela tabana, za konstrukciju celog tabana, za izradu mosta, tehničke dokumentacije i naročito važno za kontrolisanje daljeg toka izrade. Podaci i adresa konstruktora nam je poznata pa ako želite ovakvo plovilo, zovite nas.

Opširnije...

Lopatice turbine mini elektrane

El. pošta Štampa PDF

Radi obavljanja servisa na turbinskom kolu mini elektrane, radili smo 3D skeniranje nekoliko lopatica, da bi po našem 3d skenu konstruktori došli do tehničkih podataka i uspešno obavili servis. Ovim načinom moguće je veoma lako uraditi i redizajn turbine i razviti sasvim nov model. Takođe uz pomoć 3D printera moguće je veoma brzo napraviti i model za livenje. Ceo proces od početka 3D skeniranja, preko crtanja 3D modela, do 3D printa livačkog modela i samog livenja lopatica ovom metodom rada u 3D tehnologiji, moguće je izvesti za najviše dve nedelje.

Opširnije...

Lopatica turbine

El. pošta Štampa PDF

3D lasersko skeniranje je postupak merenja komada. Veoma je zahvalan u merenju vitopernih ravni kao što vidite na našem primeru.Takođe smo prikazali da smo iz istog skena napravili i stl.exstenziju i odštampali lopaticu. Nepogrešivo tačno i brzo premeri površine sastavljene iz bezbroj različitih geometrijskih ravni i da nam sken fajl iz koga veoma lako uradimo tehničku dokumentaciju.

Opširnije...

Skeniranje valjka radi izrade tehničke dokumentacije

El. pošta Štampa PDF

Za ovaj valjak nije postojala tehnička dokumntacija, a pošto valjci rade pod velikim opterećenjem tako postoji i velika mogućnost da se oštete, vlasnik je želeo da dok ne dođe do kvara ima tehničku dokumentaciju. Skenirali smo valjak i uradili reverzni inženjering.

Opširnije...

Skeniranje zaštitnog dela za PUNTO

El. pošta Štampa PDF

Za potrebe jedne firme uradili smo skeniranje zaštitnog plastičnog dela koji se ugrađuje u PUNTO. Deo je veoma složen, a oni su imali običnu tehničku dokumentaciju.Iz nje je mnogo teže uraditi 3D model nego kada se deo skenira. Uradili smo reverzni inženjering i predali im 3D model u step.exstenziji, rekli su da je to što smo uradili dobro,znači za taj naš rad i vreme dobili smo pohvalu.

Opširnije...